Kari Kulmala Turvallisuus, oikeudenmukaisuus, inhimillisyys

Eduskuntaan jättämäni toimenpidealoite rattijuopumuksen uusimisen estämisestä

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Poliisi tapaa liikenteessä usein saman rattijuopon saman päivän aikana, samasta ajoneuvosta. Poliisilla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta ottaa edes rattijuopon ajoneuvon avaimia haltuunsa estääkseen teon uusimisen välittömästi ensimmäisen teon jälkeen. Poliisilla on tältä osin poliisilaissa toimivaltasäännös, mutta se on hyvin tulkinnanvarainen.

Kun poliisi tapaa rattijuopon liikenteessä, hän suorittaa tarvittavat toimenpiteet asian suhteen ja vapauttaa kuljettajan, ellei ole muuta syytä jatkaa hänen kiinniottoaan. Kuulustelun ohessa poliisi on voinut aikaisemmin kertoa kuljettajalle, että ajoneuvon avaimet otetaan toistaiseksi poliisin haltuun ja ne voi noutaa poliisilaitokselta ajokortin omaavan kuljettajan kanssa, milloin hänelle itselle parhaiten sopii.

Menettely on ollut aikaisemmin poliisissa yleinen ja perusteltu käytäntö tällaisissa tilanteissa. Poliisin ylijohdossa on aikaisemmin vastaavanlaatuisessa ajoneuvon avainten poisottamista koskevassa tapauksessa tehty kannanotto, että kun poliisi voi poliisilain mukaan ottaa henkilön kiinni ja tilapäisesti pitää hänet säilössä, voi poliisi lievempää keinoa käyttäen estää uuden rikoksen, esimerkiksi rattijuopumuksen, ottamalla auton avaimet haltuunsa, kunnes asianomainen henkilö osoittaa ajoneuvolleen selvä kuljettajan.

Tällä hetkellä ajoneuvon käytön estäminen tällä tavoin ei ole poliisilla enää mahdollista. Käytön estäminen vähentäisi kuitenkin hetken mielijohteesta tapahtuvia rikoksen jatkamisia, joissa mahdollisen rattijuopumuksen lisäksi kuljettaja syyllistyy myös kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta. Rattijuoppo voi toiminnallaan syyllistyä myös muihin rikokseen, muun muassa täysin sivullisen henkilön kuolemantuottamukseen. 

LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Poliisilain 1 luku 1§:n 1 momentin mukaan poliisin tehtävänä on muun muassa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämien sekä rikosten ennalta estäminen. Painotan tässä kohdin sanoja: ”ennalta estäminen”.

Poliisilain 1 luku 3 §:ssä kerrotaan suhteellisuusperiaatteesta. Poliisin toimenpiteiden on oltava puolustettavia suhteessa tehtävän tärkeyteen, vaarallisuuteen ja kiireellisyyteen, tavoiteltavaan päämäärään, toimenpiteen kohteena olevan henkilön käyttäytymiseen, ikään, terveyteen ja muihin vastaaviin häneen liittyviin seikkoihin sekä muihin tilanteen kokonaisarviointiin vaikuttaviin seikkoihin. Painotan tässä kohdin sanoja: ”tärkeys, vaarallisuus, toimenpiteen kohteena olevan henkilön käyttäytyminen sekä muihin tilanteen kokonaisarviointiin vaikuttaviin seikkoihin”.

Poliisilain 1 luku 4 §:ssä kerrotaan vähimmän haitan periaatteesta. Poliisin toimenpiteillä ei kenenkään oikeuksiin saa puuttua enempää, eikä kenellekään saa aiheuttaa suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin on välttämätöntä tehtävän suorittamiseksi. Painotan tässä kohdin sanoja: ”poliisin toimenpiteillä”.

Poliisilain 1 luvun 6 §:ssä kerrotaan poliisin tehtävien hoidosta ja tärkeysjärjestyksestä. Poliisin on toimittava asiallisesti ja puolueettomasti sekä yhdenvertaista kohtelua ja sovinnollisuutta edistäen. Poliisin tulee ensisijaisesti neuvoin, kehotuksin ja käskyin pyrkiä ylläpitämään yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Painotan tässä kohdin sanoja: ” neuvoin, kehotuksin sekä yleistä turvallisuutta”.

Poliisilain 1 luvun 7 §:ssä kerrotaan poliisin toimenpiteen perusteen ilmoittamisen. Sen mukaan poliisimiehen on ilmoitettava henkilön vapauteen kohdistuvan toimenpiteen peruste toimenpiteen kohteena olevalle henkilölle. Painotan sanaa: ”vapauteen”. Katsotaanko, että ajoneuvon avainten ottaminen poliisin haltuun rajoittaa henkilön vapautta?  

Poliisilain 2 luku 10 § kertoo rikoksilta ja häiriöiltä suojaamisesta seuraavaa: Poliisimiehellä on oikeus poistaa paikalta henkilö, jos hänen uhkaustensa tai muun käyttäytymisensä perusteella on perusteltua syytä olettaa tai hänen aikaisemman käyttäytymisensä perusteella on todennäköistä, että hän syyllistyisi henkeen, terveyteen, vapauteen, kotirauhaan tai omaisuuteen kohdistuvaan rikokseen taikka aiheuttaisi huomattavaa häiriötä tai välitöntä vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle.

Saman pykälän 2 momentissa kerrotaan, että henkilö voidaan ottaa kiinni, jos paikalta poistaminen on todennäköisesti riittämätön toimenpide eikä rikosta voida muuten estää taikka häiriötä tai vaaraa muuten poistaa. Kiinni otettu voidaan pitää säilössä niin kauan kuin on todennäköistä, että hän syyllistyy 1 momentissa tarkoitettuun rikokseen taikka aiheuttaa häiriötä tai vaaraa, kuitenkin enintään 24 tuntia kiinniottamisesta. Painotan näiltä osin sanoja: ” eikä rikosta voida muuten estää taikka häiriötä tai vaaraa muuten poistaa”.

Mielestäni muulla vaaran poistamisella voidaan tarkoittaa myös esimerkiksi ajoneuvoon pyrkivän henkilön ajoon lähdön estämistä ottamalla ajoneuvon avaimet tilapäisesti poliisimiehen tai muun henkilön haltuun. Säännöksen sanamuoto mahdollistaa sellaisen tehtävän mukaisen toiminnan, jolla häiriön aiheuttajan tai rikokseen todennäköisesti syyllistyvän henkilön toiminta voidaan estää vapaudenriistoa selvästi lievemmin keinoin.

Saman pykälän 3 momentissa kerrotaan, että poliisimies voi suojella henkilöä tai vartioida paikkaa 1 momentissa tarkoitetun rikoksen estämiseksi tai keskeyttämiseksi. Poliisilla ei ole aikaa tai mahdollisuutta jäädä vartioimaan rattijuoppoa seuraavan rikoksen estämiseksi vaan on kiiruhdettava seuraavalle tehtävälle.

Mielestäni rikoksen ennalta estäminen ja POL 2:10 mukainen rikoksilta ja häiriöltä suojaaminen on ulotettavissa tieliikenteeseen. Kiinniottaminen rikoksilta ja häiriöiltä suojaamiseksi olisi siis perusteltua, mikäli a) aikaisempi käyttäytyminen eli rattijuopumukset ja b) tieto siitä, että henkilö yrittää päihtyneenä oman auton rattiin tai jopa istuu siellä tai c) henkilö ilmaisee esim. suusanallisesti jatkavansa rikollista toimintaa.

 

Edellä olevan perusteella ehdotan, että hallitus ryhtyy toimiin, että Poliisilakia muutetaan siten, että poliisilla on mahdollisuus ottaa rattijuopon moottorikäyttöisen ajoneuvon avaimet haltuunsa ja siten ennalta estää mahdollinen sekä välitön rattijuopumusrikos ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän LasseHietanen kuva
Lasse Hietanen

Hei. Kiitos Kari. Hyvä, noin, poliisien pitää, ehdottomasti saada toimia. Se perustuu jo, hyvään "maalaisjärkeenkin",/ elämänsuojeluun. Avain poliisille ja, kun laki tulee voimaan; poliiseilla saisi olla, vaikka rattilukkoja mukana, koska autoilijat saattavat oppia ottamaan varaavaimen "pahimman" varalle. Onhan sentään ihmishengistä kyse. Olisi ehdottoman tähdellistä ja tärkeää saada tämä oikeus voimaan, muutenhan poliisien työ, suuresti turhauttaa heitä, kun tekemäänsä työtä ei saa vietyä järkevään päätökseen. Heillähän on jo muutenkin, yllin kyllin töitä ja tekemistä. Kiitos. Siunaten, Lasse.

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

Avaimien haltuunotto on puolinainen toimenpide. Asia pitää hoitaa kunnolla alusta loppuun:

1. Poliisi takavarikoi rattijuopon omistaman tai liisaaman ajoneuvon ja ajokortin. Ampuma-asekin otetaan talteen, jos sillä on yritetty tappaa joku.

2. Takavarikko puretaan ja ajokortti palautetaan, kun joku maksaa alkolukon asennuksen, jonka poliisi suorituttaa. Asennus tehdään jossain alan liikkeessä ja poliisi laittaa siihen päälle omia asianhoitokustannuksia +30%.

3. Jos rattijuopon oman auton alkolukon asennuksen rahoitus ei järjesty kolmessa kuukaudessa, niin auto pakkohuutokaupataan ja rahat omistajalle. Liisatut ja muiden omistamat ajoneuvot omistaja voi hakea pois. Ajokortti säilyy kuivumassa, kunnes rattijuoppo voi osoittaa omistavansa tai omaavansa oikeuden käyttää ajoneuvoa, jossa on alkolukko.

Homma ei maksa veronmaksajille mitään ja rattijuoppoustapaukset ovat viidessä vuodessa painuneet alle 30 % nykytasosta, arvelen.

Tämän suuntaista alkolukkoasiaa on ehdotettu, että se pitäisi olla pakollinen kaikille autoilijoille. Ei tarvitse. Vain niille, jotka ovat ongelmaryhmää.

Käyttäjän OPM kuva
Jani Virta

Mitä jos auton haltija tai omistaja vaihdetaan takavarikointi aikana. Entäs jos auto on perheen yhteisessä käytössä ja äitin pitäisi viedä lapsia tarhaan aamulla tai mennä sillä töihin.

Miksi auto tarvitsisi 3 kk jälkeen pakkohuutokaupata. Miksei sitä voisi myydä vapaaehtoiseksi jollekin muulle.

Kuka saisi ostaa auton pakkohuutokaupasta. Saisivatko rattijuopot ostaa oman autonta tai toisen rattijuoon auton itsellensä. Vaaraksi muodostuisi "rattiautojen" kierrätys, jossa huutokaupasta ostettaisiin uusi halpa menopeli.

Toimituksen poiminnat